Zamek Mirów na Skale - Orle Gniazda na Śląsku


Po raz kolejny trafiliśmy do cudownego miejsca przypadkowo. Naszym głównym obiektem zainteresowania był Królewski Zamek Bobolice. W drodze do niego ujrzeliśmy kilka tablic informacyjnych o Zamku Mirów. Nie sposób było go pominąć, ponieważ ruiny zamku znajdują się na trasie. Duży parking po prawej stronie zachęcał do postoju. I choć znak drogowy wskazywał, że Zamek Bobolice leży w odległości 1,5 km, postanowiliśmy ruszyć w stronę Zamku w Mirowie oddalonego o 200 metrów.

Historia Zamku w Mirowie

Zamek w Mirowie zbudowano około połowy XIV wieku w czasach Kazimierza Wielkiego. Pierwsze wzmianki o warowni oraz folwarku zamkowego pochodzą z roku 1399 roku. Prawdopodobnie wzniesiono go w miejsce kamiennej strażnicy, która podlegała pod pobliski Zamek w Bobolicach. Warownia należała do rodu Lisów (właściciele pobliskiego zamku w Koziegłowach), Władysława Opolczyka, Sassina (burgrabia Mirowa), Piotra z Bnina (pochodzącego z rycerskiego rodu), rodziny Myszkowskich, Piotra Korycińskiego a następnie rodziny Męcińskich.

Upadek Zamku Mirów

Zamek Mirów popadł w ruinę podczas potopu szwedzkiego (1655-1660). Znaczna część murów uległa zniszczeniu. Właścicielom zamku nie udało się go odbudować przez co opuścili warownię w 1787 roku. Okoliczni mieszkańcy przyczynili się do wielkiego spustoszenia, ponieważ zamek bez nadzoru stał się źródłem kamiennego budulca. Zamek w Mirowie nie miał wówczas dachów. Mury w wielu miejscach były zawalone. Południowa ściana zamku runęła w 1934 roku.

Zamek w Mirowie - Odbudowa Murów

Obecnie Zamek w Mirowie jest własnością rodziny Laseckich. W 2006 roku rozpoczęły się prace zabezpieczające zamek objęty ochroną konserwatorską w okresie PRL. W wyniku szeregu badań naukowych został opracowany optymalny sposób zabezpieczenia ruin. Do tej pory udało się uzupełnić mur obwodowy, zabezpieczono korony zamku, wypełniono liczne ubytki w otworach okiennych i drzwiowych.

Geopark Północnej Jury - Skały Wapienne

Zamek Mirów znajduje się na terenie Geoparku Północnej Jury, na którym występuje mnóstwo form:

  • krasu podziemnego: schrony, jaskinie,

  • krasu powierzchniowego: skalne ostańce, leje i uwały krasowe, żłobki, bruzdy.

W pobliżu Zamku w Mirowie znajdują się takie skały jak: Grzyb, Studnisko oraz Skała z Odstrzeloną Basztą (wys. ok 12 metrów, położona 5o metrów na wschód od zamku). Skały Mirowskie stały się popularnym celem wspinaczki skalnej.

Ścieżka dla Pieszych - łącząca Dwa Zamki

Między Zamkiem w Bobolicach a Zamkiem w Mirowie znajduje się szlak udostępniony turystom. Podczas zwiedzania obu zamków dotarliśmy do tablicy informującej, że “wreszcie po wielu latach, kilkadziesiąt prywatnych działek, przedzielających przejście pomiędzy Zamkiem Mirów a Zamkiem Bobolice, zostało kupione przez rodzinę Laseckich, aby udostępnić ścieżkę turystom”. Między zamkami znajduje się pasmo skał wapiennych, zwanych “Mirowskimi Skałami” i ponad 150 dróg wspinaczkowych.

Zamek Mirów i Bobolice - Legenda o bliźniakach

Po okolicy krąży legenda o dwóch bliźniakach. Mir władał Zamkiem w Mirowie, Bobol miał w posiadaniu Zamek w Bobolicach. Z każdej wyprawy wojennej bracia dzielili się łupami po równo. Pewnego razu Mir wyruszył na podbój w pojedynkę. Zakochał się wówczas w porwanej księżniczce z wzajemnością. Po powrocie zgodnie z umową zacząć dzielić się zdobyczami. Niestety rzucona moneta zdecydowała, że to Bobol ożeni się z księżniczką. Mir nie mógł się z tym pogodzić. Spotykał się z ukochaną w wykopanym tunelu łączącym oba zamki. Z czasem kochankowie stawali się coraz mniej ostrożni. Gdy Bobol nakrył ich w tunelu zadał śmiertelny cios bratu a księżniczkę żywcem zamurował w podziemiach. Podobno po dziś dzień duch niewiasty wędruje po błoniach w poszukiwaniu ukochanego Mira.

czas na przygodę, ruszaj w trasę

dla waszej wygody, wystarczy kliknąć w mapkę, wpisać miejsce aktualnej lokalizacji, wyznaczyć trasę i cieszyć się podróżą

Atrakcje w pobliżu

Zamek Bobolice
Zamek Smoleń
Zamek Rabsztyn
Zamek Pieskowa Skała

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione"