Regulamin

Polityka prywatności serwisu sciezki-trasy-szlaki.com
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego zależy nam, aby każdy kto odwiedzi tę witrynę poznał jak chronić swoją prywatność. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.
Korzystając z serwisu www.sciezki-trasy-szlaki.com akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
Informacje podawane przez Ciebie dobrowolnie, gdy o podanie danych osobowych prosimy w czasie korzystania z formularzy kontaktowych w sekcji “Kontakt”.
Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - wśród nich mogą być:
Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
Adres IP - każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, itp.). Używamy ich, aby
ułatwić Tobie korzystanie z witryny, ponieważ pliki cookies potrafią rozpoznać urządzenie użytkownika i dopasować wyświetlanie strony internetowej do jego indywidualnych potrzeb.
stworzyć anonimowe statystyki serwisu, przez co możemy lepiej poznać Twoje oczekiwania i rozwijać nasz serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.
Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest STS - właściciel strony internetowej: sciezki-trasy-szlaki.com (strona internetowa dostępna pod adresem https://sciezki-trasy-szlaki.com
Z administratorem danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: sciezki.trasy.szlaki@gmail.com
Cel i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Tobie:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach władzy publicznej
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do wniesienia skargi do Prezes RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Administratorem danych jest STS właściciel strony internetowej: sciezki-trasy-szlaki.com
Hosting serwisu www.sciezki-trasy-szlaki.com dla serwerów zapewnia dostawca - firma Home.pl S.A. Na mocy umowy zawartej na te usługi zostały jej powierzone dane osobowe. Są one przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Poufności oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji
Zbierane dane służą do zapewnienia Tobie określonych usług oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do Twojej ochrony i serwisu www.sciezki-trasy-szlaki.com
Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe służą wyłącznie do celów komunikacji z STS.
Ty jako użytkownik masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich edycji. Na Twoje życzenie możemy przestać gromadzić i przetwarzać te dane lub nawet je usunąć.
Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez Ciebie. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, by chronić serwis www.sciezki-trasy-szlaki.com przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym podmiotom, które muszą mieć do nich wgląd, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisie www.sciezki-trasy-szlaki.com linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na ich witrynach. Po przejściu do innego serwisu zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi na ich stronie zasadami.
Jeśli zmienią się zasady Polityki Prywatności obowiązujące w serwisie www.sciezki-trasy-szlaki.com, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.

Social Media
Obserwując nasze profile społecznościowe STS przekierowane z serwisu www.sciezki-trasy-szlaki.com a także wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzimy Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do swoich baz. Przetwarzamy je wyłącznie w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.
Treści z serwisów zewnętrznych
Osadzamy na stronie treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.
Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.
Narzędzia społecznościowe
Na naszej stronie internetowej www.sciezki-trasy-szlaki.com używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Twitter - https://twitter.com/en/privacy,
LinkedIN - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Instagram - https://help.instagram.com/155833707900388.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 11.11.2022