Sanktuarium w Jaworznie - Matka Boska Nieustającej Pomocy - Farma fotowoltaiczna na dachu kościoła

Kościół w Jaworznie jest miejscem kultu religijnego, które powstało u kresu władzy ludowej. Zabiegali o niego mieszkańcy Osiedla Stałego. Sanktuarium w Jaworznie obrało na patronkę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Koronacji cudownego obrazu dokonał papież Jan Paweł II w 1999 r. podczas pielgrzymki do Polski. W 2011 na dachu kościoła zainstalowano panele fotowoltaiczne w trosce o Matkę Naturę.

Historia Kościoła w Jaworznie na Osiedlu Stałym

Budowa kościoła na Osiedlu Stałym przypomina dzieje parafii w Nowej Hucie. Oba osiedla mieszkaniowe powstały jako wzór nowoczesnej architektury. Układ urbanistyczny nowej części miasta nie przewidywał miejsca na kościół. Mieszkańcy Osiedla Stałego mieli być postępowymi ateistami.

Powstająca dzielnica miasta Jaworzno traktowana była jako ważny element propagandowy Polski Ludowej. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, ponieważ już w latach 60-tych mieszkańcy zaczęli ubiegać się o wzniesienie kościoła na Osiedlu Stałym.

Sanktuarium w Jaworznie - pomnik walki z władzami PRL

Wbrew władzom PRL-u udało się kupić dwa prywatne budynki i przystosować je do odprawiania mszy oraz nauki religii. Pierwsza msza, która została odprawiona w Środę Popielcową 8 lutego 1978 r. została poprzedzona 40-godzinnym czuwaniem. Odtąd wierni i księża przez całą dobę dyżurowali przy budynkach, aby zapobiec ich zniszczeniu lub wyburzeniu. Parafia obrała na główną patronkę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy a drugim patronem został Św. Maksymilian-Maria Kolbe.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Ks. Kard. Karol Wojtyła

Uroczystość wprowadzenia cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyła się 26 kwietnia 1978 roku. Msza została odprawiona przez Ks. Kard. Karola Wojtyłę, który wygłosił historyczne dziś kazanie - na pół roku przed wybraniem na papieża. W tym dniu po raz pierwszy odmówiono Nowennę do MBNP, która jest kontynuowana w każdą środę. W czasie jej trwania przedkładane są prośby pątników i podziękowania za otrzymane łaski.

Słowa Papieża Polaka - Jana Pawła II

Ks. Kard. Karol Wojtyła podczas sprawowania mszy św. w Jaworznie powiedział: “To wszystko, co się tutaj, na Waszym osiedlu dokonało, to dzieło, w którym wszyscy uczestniczymy, jest dziełem Nieustającej zaiste, Pomocy Matki Chrystusowej”. Wyniesienie Polaka na najwyższy urząd w Kościele, poprzez wybór metropolity krakowskiego na papieża, pobudziło społeczeństwo do działania. Impulsem stały się słowa Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 r.: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej ziemi”.

Kościół górny, dolny i Kaplica Najświętszego Sakramentu

W roku 1981 pod naciskiem licznych delegacji udało się uzyskać zgodę na wzniesienie świątyni. Stan wojenny nie zdołał przeszkodzić temu przedsięwzięciu. Budowa trwała do 1997 roku jednak już w 1986 roku udało się poświęcić i oddać do użytku dolny kościół. Górna część świątyni oraz Kaplica Najświętszego Sakramentu została poświęcona w czasie Pasterki w 1997 r. Biskup Sosnowiecki rozpoczął wówczas Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu.

Ołtarz-messa Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jan Paweł II dokonał koronacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 1999 roku podczas kolejnej pielgrzymki do Polski. Na ikonie Maryja wskazuje ręką na swojego Syna, co oznacza, że to Jezus Chrystus jest drogą dla każdego. 


Pod obrazem ze złotym tłem, znajdują się relikwie Św. Rafała Kalinowskiego, który jest także czczony w Sanktuarium w Czernej (woj. małopolskie). Ołtarz swoim kształtem przypomina niebieską szatę Matki Boskiej. Dookoła przyczepione są wota pątników za otrzymane łaski.

Maksymilian-Maria Kolbe - patron Kościoła

Drugim patronem Sanktuarium w Jaworznie jest Św. Maksymilian-Maria Kolbe, którego obraz jest po prawej części kościoła w sąsiedztwie kolejnych dwóch wybitnych postaci. 


Maksymilian Maria Kolbe jest pierwszym polskim męczennikiem II wojny światowej. Został aresztowany 19 września 1939 r. wraz ze swoimi braćmi zakonnymi. W Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny został uwolniony. Od 17 lutego 1941 był więziony na Pawiaku skąd trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 29 lipca 1941 ofiarował się za innego współwięźnia wytypowanego do egzekucji. Ojciec Kolbe zginął 14 sierpnia 1941 od zastrzyku trucizny po dwu-tygodniowej głodówce. W Sanktuarium w Jaworznie pod obrazem z jego wizerunkiem widnieje napis: “Tylko Miłość jest twórcza”.

Ołtarz i wnętrze świątyni pańskiej

Wnętrze Sanktuarium w Jaworznie jest uporządkowane i pozbawione przesadnych złoceń. Panuje w nim prostota. W wielu miejscach widać drewniane motywy nawiązujące do natury. Do ołtarza głównego prowadzą kilkustopniowe schody, które tworzą łuk w samym środku dłuższego boku prostokąta. Przestrzeń nowoczesnego kościoła wypełnia wiele rzędów ławek, które w odróżnieniu od dawniej stosowanego układu są ustawione nie po długości ale na całej szerokości świątyni. Dzięki temu wierni siedzą bliżej ołtarza głównego i bocznych kaplic.

Farma fotowoltaiczna na dachu kościoła w Jaworznie

Kościół w środku jest ogromny. Taką pustą przestrzeń ciężko ogrzać, dlatego w 2011 roku na dachu świątyni zamontowano panele fotowoltaiczne. Pomysłodawcą był parafianin, którego idea spotkała się z dużym zainteresowaniem. Farma fotowoltaiczna na dachu kościoła w Jaworznie stała się modelową inwestycją na Śląsku, służącą ochronie środowiska i kształtowaniu świadomości mieszkańców regionu. To pierwszy w Polsce kościół z fotowoltaiką na dachu, dlatego Sanktuarium w Jaworznie stało się nie tylko miejscem kultu religijnego ale i obiektem zainteresowaniu wielu inżynierów na skalę krajową. Utrzymanie w kościele stałej temperatury na poziomie 9 stopni skłoniło do zamontowania dodatkowego punktowego ogrzewania ławkowego. Zaoszczędzona w ten sposób energia wytworzona z paneli fotowoltaicznych jest sprzedawana do sieci energetycznej.

Kaplica Matki Bożej Loretańskiej Patronki Lotników

Przy jednym z wejść do Sanktuarium w Jaworznie znajduje się Kaplica Matki Bożej Loretańskiej, która jest patronką lotników. Przy ołtarzu znajdują się podziękowania dla lotników i urny z ziemią, na której zginęli. W kaplicy wiszą różne medale, ordery za zasługi polskich lotników. Miejsce składa do zadumy i cofnięcia się w czasie. Wielu ludzi oddało swoje życie kierując się maksymą: “Bóg Honor Ojczyzna”.

czas na przygodę, ruszaj w trasę

dla waszej wygody, wystarczy kliknąć w mapkę, wpisać miejsce aktualnej lokalizacji, wyznaczyć trasę i cieszyć się podróżą

Atrakcje w pobliżu

Park Gródek, Polskie Malediwy
Zamek Bobolice
Pustynia Błędowska
Zamek Rabsztyn

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione"