11 lutego 2024 Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Numer Alarmowy “112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym dla telefonów stacjonarnych i komórkowych. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowywania klawiatury telefonu komórkowego i można go wybrać w telefonie bez karty SIM.


Kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112?


Europejski Dzień Numeru Alarmowego “112” odbywa się corocznie 11 lutego. W tym roku Dzień Numeru Alarmowego 112 przypada na niedzielę, kiedy obchodzony jest jednocześnie Światowy Dzień Chorego i w wielu Kościołach chrześcijanie mogą otrzymać Sakrament Namaszczenia Chorych. Europejski Dzień Numeru Alarmowego powstał, by zwiększyć świadomość na temat korzystania z numeru 112.


Dlaczego Europejski Dzień Numeru Alarmowego obchodzony jest 11 lutego?


Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 obchodzony jest 11 lutego. Dlaczego akurat w tym dniu Unia Europejska promuje istnienie i uświadamia jak korzystać numeru alarmowego 112? Data obchodów Dnia Numeru Alarmowego 112 nie jest przypadkowa. Wystarczy spojrzeć na układ cyfr. Od razu można dostrzec wyjaśnienie w momencie zapisania daty 11 lutego w formie numerycznej czyli 11.2. Taką datę łatwo zapamiętać i skojarzyć z Numerem Alarmowym 112.


Początki stworzenia jednolitego numeru alarmowego 112


Początki definiowania problematyki jednolitego numeru alarmowego 112 sięgają 29 lipca 1991 roku. Wówczas Rada Europy wydała stosowną uchwałę. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2002/22/WE z 7 marca 2002 r.


Na czym polega System Powiadamiania Ratunkowego 112


Wprowadzenie funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego SPR na terenie całego kraju pozwoliło na ujednolicenie sposobu zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer “112”. W swoim podstawowym założeniu obsługa zgłoszenia alarmowego polega na przyjęciu informacji przez operatorów numerów alarmowych pracujących w centrach powiadamiania ratunkowego a następnie na przekazaniu danych w ustandaryzowanej formie odpowiednim służbom.


Kiedy w Polsce nastąpiło przełączenie z numeru alarmowego 998 do 112?


W Polsce przełączenie z numeru alarmowego 998 na 112 nastąpiło w 2021 roku. W konsekwencji tego działania dzwoniący na numer 998 zostaną przekierowani i połączeni z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, który przyjmuje zgłoszenie i przekazuje je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Kiedy można dzwonić na numer alarmowy 112?


Europejski Dzień Numeru Alarmowego powstał, by poprawiać świadomość na temat poprawnego korzystania z numeru alarmowego 112. Warto w tym miejscu wspomnieć, kiedy można dzwonić na numer alarmowy 112? Otóż numer alarmowy jest przeznaczony do zgłaszania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka, do których zalicza się, np:
 • pożary,
 • wypadki drogowe,
 • nagłe omdlenia,
 • poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienie,
 • przypadki porażenia prądem,
 • kradzieże,
 • włamania,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję.


Jak poprawnie prowadzić rozmowę po wybraniu numeru alarmowego 112?


Po pierwsze na numer alarmowy można dzwonić bez karty Sim, bez środków na karcie a także nie znając hasła do telefonu, ponieważ nie trzeba odblokowywać klawiatury w telefonach komórkowych. Po wybraniu numeru alarmowego:
 • Zadbaj, by miejsce rozmowy znajdowało się w pobliżu miejsca zdarzenia, jednak tak, by nic nie zakłócało rozmowy z operatorem.
 • Nie odkładaj słuchawki i cierpliwie czekaj na połączenie.
 • Zwięźle opisz sytuację, podając: dokładne miejsce zdarzenia lub punkty orientacyjne.
 • Podaj czy nadal istnieje zagrożenie?
 • Określ ile osób jest poszkodowanych?
 • Przedstaw krótki opis tego co widzisz i co już wiesz, powiadom o podjętych czynnościach ratunkowych o ile takie zostały już podjęte.
 • Na końcu przedstaw się, by wskazać kto wzywa pomocy.
 • Poinformuj kto został poszkodowany.
 • Odpowiadaj na zadawane przez operatora pytania.
 • Wykonuj polecenia i instrukcje przekazywane przez operatora.
 • W sytuacji gwałtownego pogorszenia sytuacji natychmiast poinformuj operatora numeru 112. Zaleca się, by skorzystać z innego telefonu, żeby nie blokować poprzedniego numeru na wypadek, gdyby operator chciał się ponownie skontaktować.


Bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych


Blokowanie numeru alarmowego 112 i bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych jest wykroczeniem. Za takie złamanie prawa kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności i grzywny. Dodatkowo należy pamiętać, że blokując numer alarmowy naraża się osoby faktycznie wymagające natychmiastowej interwencji służb ratunkowych. Zagrożeniem jest ponadto wzywanie pomocy do tego samego zdarzenie przez wiele osób. Wówczas może dojść do zablokowania centrali telefonicznej w danym miejscu i przełączenia zgłoszenia do operatorów w innych miastach. Zbieżność nazw ulic może stać się przyczyną wysłania służb ratunkowych pod zły adres. Takie zdarzenie miało miejsce w czasie katastrofy budowlanej w Katowicach. Dlatego należy w sposób świadomy korzystać z numeru alarmowego 112.
Europejski Dzień Numeru Alarmowego obchodzony w tym roku w niedzielę 11 lutego 2024 to doskonała okazja na uwrażliwienie społeczeństwa na tego typu zagadnienia.


Z pewnością numer 112 był wielokrotnie wybieraniu w dnu tragedii na Śnieżce 30 stycznia 2024 roku. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Do akcji ratowniczej wezwano aż 3 śmigłowce. Do zdarzenia doszło na szczycie Śnieżka - na Drodze Jubileuszowej.