Obozy Zagłady, Koncentracyjne, Getta, Miejsca Straceń, Pola Bitew, Cmentarze Wojenne, Zbiorowe Mogiły

Obozy zagłady jak Auschwitz-Birkenau, powstały w celu wymordowania milionów ludzi i mieściły się głównie na okupowanych ziemiach polskich. Obozy koncentracyjne były miejscem wyzysku, poniżania i zastraszania. Były więzieniem dla przeciwników politycznych. Znajdowały się głównie na terenie Rzeszy. Getta były przystankiem w drodze do zagłady. Miejscem, w którym odbywała się walka lub starcie wojenne określa się mianem “pole bitwy”. Cmentarz wojenny różni się od komunalnych tym, że nie ma na nim dalszych pochówków. Jego usytuowanie jest związane z konkretnym wydarzeniem historycznym. Charakteryzuje się jednolitą formą tablic lub krzyży i regularnym układem przestrzennym. Często stoi na nim pomnik cmentarny lub mauzoleum.

Kopce, Pomniki, Tablice Pamiątkowe, Krzyże Przydrożne, Kapliczki

Kopiec to budowla ziemna, która powstawała w wyniku celowego ukształtowania ziemi w kształcie stożka. Wznoszono je już w czasach prehistorycznych, podczas uroczystości pogrzebowych. W późniejszych czasach kopce usypywano na pamiątkę ważnych wydarzeń historycznych. Obecnie zamiast nich stawia się tablice pamiątkowe, pomniki, krzyże przydrożne i kapliczki. Dzieła rzeźbiarskie lub architektoniczne wykonywane są z różnych materiałów np. brązu, kamienia, metalu lub szkła.

Katastrofy Lotnicze, Morskie, Kolejowe, Drogowe, Budowlane, Klęski Żywiołowe

W pamięci narodowej na długo zostają nagłe wydarzenia, które pochłonęły dziesiątki ofiar. Dlatego upamiętniane są miejsca katastrof lotniczych, kolejowych lub morskich. Nawet wypadki drogowe skłaniają ludzi do stawiania krzyży przydrożnych, które są wyrazem pamięci i motywują do bezpiecznego podróżowania. W wielu miejscowościach wyróżnia się miejsca dotknięte klęską żywiołową, do której zalicza się: powódź, suszę, tsunami, huragan, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, pożar, lawiny śnieżne, osuwiska ziemi i upadek meteorytu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione"