Sanktuaria, Bazyliki, Katedry, Kościoły, Kaplice, Kapliczki Przydrożne, Krzyże

Słowo “castellum” oznaczało “miejsce warowne”, “zamek”, “zgromadzenia”. Miejsca kultu religijnego w kościele katolickim mają ustaloną hierarchię. Katedry to kościoły biskupie. Bazyliki mniejsze i większe mają specjalne przywileje papieskie. Przy kolegiatach działa kapituła kanoników. Dalej są kościoły parafialne i filialne. W wielu miejscach stawiane są kaplice - niewielkie chrześcijańskie budowle sakralne z ołtarzem. Najmniejszymi obiektami kultu religijnego są kapliczki przydrożne i krzyże. Przed takimi obiektami sakralnymi odprawiane są msze lub święci się pokarmy przed Wielkanocą.

Klasztory, Pustelnie, Cmentarze

Klasztory są znane z religii chrześcijańskiej i buddyzmu. To zespół budynków zamieszkiwanych przez wspólnoty zakonników i zakonnic. Centralnym punktem jest kościół. Zakony z obowiązującą ścisłą klauzurą są zamknięte dla osób z zewnątrz i tylko nieliczni są wyznaczeni do kontaktu z otoczeniem. W celu kontemplacji wykształciły się pustelnie - miejsca odosobnione, sprzyjające medytacji i ascezie. Wiele indywidualnych ludzkich historii skrywają cmentarze, które już w III wieku stały się miejscami chronionymi. Cmentarz muzułmański to “mizar”, zaś żydowski to “kirkut”.

Cerkiew, Meczet, Synagoga

Cerkiew to “dom Pana”, przeznaczony do odprawiania nabożeństw przez Grekokatolików i Prawosławnych. Kształt budynków murowanych wzorowany jest na świątyniach z Konstantynopola. Cerkwie wznoszone są na planie krzyża i są zwieńczone symbolicznymi kopułami. Greckie kościoły są wierne stylowi bizantyjskiemu. Meczety umożliwiają muzułmanom odprawienie wspólnej modlitwy. Charakteryzują się kopułami, licznymi minaretami i otwartymi fasadami. Rozprzestrzeniły się po Egipcie, Chinach, Turcji i Azji Środkowej (kraje islamskie). W judaizmie miejscem modlitw są Synagogi (bożnice). Służą także do studiowania Tory i Talmudu. W synagodze nie oddaje się czci obrazom czy posągom. Najważniejszym elementem żydowskiej synagogi są zwoje Tory a centralnym punktem jest podium - “bima”.