Góry, Szczyty, Wzgórza, Stoki i Skocznie Narciarskie, Kolejki, Szlaki Górskie

Góry są wypukłą formą ukształtowania terenu, mającą więcej niż 300 metrów wysokości. To tereny położone powyżej 500 m n.p.m. Wyróżnia się łańcuchy górskie (Karpaty, Sudety, Góry Świętokrzyskie), pasma górskie (Karkonosze, Góry Stołowe, Tatry, Pieniny, Beskidy i masywy (np. Masyw Śnieżki). Za ciekawe atrakcje w górach uważa się zdobywanie szczytów wyznaczonymi szlakami górskimi oraz zjeżdżanie na nartach ze stoków i skoczni.

Skały, Głazy, Osobliwości Skalne, Skałki Wspinaczkowe, Kamieniołomy

Trwałą formą ukształtowania terenu są skały, które tworzą ciekawe formacje skalne i osobliwości. Część z nich ma postać wypukłą (rań, skałka, grzyb skalny, terasa), wklęsłą (żleb, komin, łuk skalny, okno skalne) lub płaską (ściana, płyta). Skałki zbudowane są z różnych skał i osiągają różną wielkość, dlatego są wyjątkowe. Ich niedostępność sprzyja sportom ekstremalnym tj. wspinaczki skałkowe.

Doliny, Kotliny, Wąwozy, Kaniony

Wklęsłą formą terenu są Doliny, które najczęściej powstały w wyniku działalności rzek lub lodowców. Mają wydłużony kształt, wyraźnie wykształcone dno i są otoczone z dwóch stron wzniesieniami. Kotliny także są wklęsłe ale nie są już tak rozległe jak doliny i zostały uformowane przez ruchy górotwórcze. Wąwozy tworzą głębokie i suche doliny ze stromymi zboczami i wąskim dnem. Wąwozy mają długość do 20 kilometrów i głębokość od kilku do 100 metrów. Kaniony powstają, gdy rzeka pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze. To odcinek doliny rzecznej ze stromymi zboczami i wąskim dnem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione"